Just another book quote

“Maybe you’ll only be able to understand me when you’re older; you’ll be able to understand me after you’ve travelled that mysterious road that leads from intransigence to compassion.

Compassion, I said, not pity. If you pity me, I’m going to come back like some wicked little spirit and play a bunch of nasty tricks on you. I’ll do the same thing if you’re falsely modest instead of truly humble, or if you get carried away with brainless chatter instead of remaining silent. Light bulbs will explode, plates will fly off shelves, your underwear will wind up draped over lampshades, I won’t give you a moment’s rest from dawn until dee into the night.

But it’s not true, I won’t do anything. If I’m around somewhere, if I can see you somehow, I’ll just be sad, the way I am sad every time I see a life thrown away, a life that hasn’t been able to make the journey all the way to love. Take care of yourself. As you grow up, you’ll often get the urge to change things, to right wrongs, but every time you do, remember that the first revolution, the first and the most important, has to take place within yourself. Fighting for an idea without having an idea of yourself is one of the most dangerous things you can do.

Every time you feel lost, confused, think about trees, remember how they grow. Remember that a tree with lots of branches and few roots will get toppled by the first strong wind, while the sap hardly moves in a tree with many roots and few branches. Roots and branches must grow in equal measure, you have to stand both inside of things and above them, because only then will you be able to offer shade and shelter, only then will you be able to cover yourself with leaves and fruit at the proper season.

And later on, when so many roads open up before you, you don’t know which to take, don’t pick one at random; sit down and wait. Breathe deeply, trustingly, the way you breathed on the day when you came into the world, don’t let anything distract you, wait and wait some more. Stay still, be quiet, and listen to your heart. Then, when it speaks, get up and go where it takes you.”

  • Susanna Tamaro; Follow your heart

Any thoughts? 🙂


“Možda ćeš me razumjeti tek kada budeš starija i kada pređeš onaj tajanstveni put koji od nepomirljivosti vodi do samilosti.

Samilost, pazi, ne sažaljenje. Ako me budeš sažalijevala, sići ću kao oni zli duhovi i napravit ću ti gomilu pakosti. Isto ću učiniti i ako budeš stidljiva umjesto skromna, ako se budeš opijala praznim razgovorima umjesto da šutiš. Eksplodirat će lusteri, poletjet će tanjuri sa polica, gaćice će završiti na lusteru; od svitanja do duboko u noć neću te ostaviti na miru ni trenutak.

To naravno nije točno, neću uraditi ništa od toga. Ako me bude negdje i ako budem mogla da te vidim, biću samo tužna, kao što sam tužna kad god vidim uništen život, jedan život u kojem se put ljubavi nije ispunio.

Čuvaj se. Svaki put kada, sazrijevajući, budeš htjela da promijeniš nešto što je pogrešno u ono što je ispravno, ne zaboravi da prvu revoluciju treba izvesti u sebi samoj, prvu i najvažniju. Boriti se za jednu ideju, a nemati ideju o sebi, jedna je od najopasnijih stvari koje mogu da se dogode.

Svaki put kada se osjetiš izgubljenom i zbunjenom, pomisli na drveće i sjeti se kako ono raste. Ne zaboravi da jedno drvo sa velikom krošnjom i malim korijenjem iščupa prvi nalet vjetra, dok kroz drvo sa mnogo žila i malom krošnjom i sokovi jedva protječu. Korijenje i krošnja moraju da rastu zajedno; moraš da budeš istovremeno u stvarima i iznad njih, samo tako ćeš moći da ponudiš hlad i zaklon, samo tako ćeš se, kad za to dođe vrijeme, okititi cvjetovima i plodovima.

I kada se pred tobom otvore mnogi putovi a ti ne budeš znala kojim da kreneš, nemoj poći bilo kojim, nego sjedi i sačekaj. Diši duboko i s povjerenjem u sebe, onako kako si disala onog dana kada si došla na svijet; ne dozvoli da ti nešto odvuče pažnju; čekaj, i dalje čekaj. Budi mirna, šuti i slušaj svoje srce. Kad čuješ njegov glas, ustani i pođi kuda te ono vodi.”

  • Susanna Tamaro; Pođi kamo te srce vodi

Dreams coming true?

This time I want to talk about productivity. I’ve come to an age by which I was supposed to have it all figured out, or so I thought. But when I look around, none of my friends have it figured out, my seven-years-older brother has no idea, only those few people I follow on Instagram are rock’n’rollin’. I hardly believe that Instagram is the real representation of one’s accomplishments, however, it made me think about why some people make it and some don’t. 

These last 30 days, I’ve had many exams and I’ve passed all of them without a problem. It wasn’t stressful, I organized myself very well and I can say I nailed it. In my introductory post I’ve mentioned that I’m good at planning and bad at realizing, when in reality I’m just very bad at beginning. I want to learn many languages, I want to do sports, I want to earn a lot of money, I want to travel everywhere and what is most important I want to start moving faster towards that goal. I’ve done some things for which I deserve some credit but I want more. So I started to think about what was the difference between people who do hobbies, who do earn money, who do travel and people who plan but get lost in their dreams. The answer was simple; it is doing, doing and a little more doing. You have to be productive, committed and persistent.

How a simple answer like that requires such a strong will? And what can we do about it? Are some people just born with it and those who haven’t had that luck are out of the ‘success’ picture?

Positivity

Na jednom smo predavanju danas spomenuli kako velika količina informacija koje dobivamo svaki dan utječu na naše zdravlje. Ne bih ulazila u to jer je tema jako kompleksna, ali na pitanje jesmo li danas zaprimili ijednu pozitivnu vijest, svi smo kimnuli glavom lijevo-desno. Raspon vijesti kreće se od učestalih informacija o teškim potresima u Hrvatskoj do virusa COVID-19 da je teško uopće uhvatiti trenutak u kojem ćete uspjeti upiti neki lijepi događaj.

Kada se osvrnem na današnji dan, on mi se čini nekako ispraznim i zato ne mogu zamisliti da večeras prije spavanja ne zahvalim na svemu što imam jer kako drugačije zadržati onaj pozitivan pogled na svijet.

Imate li još neki savjet?

Ze Gar


In one of the lectures today we have mentioned how the huge amount of information that we receive every day influence our health. I would not go into that as it is a very complex subject, however, when we were asked if we have received any positive news today, we all shook our heads. Updates on terrible earthquakes in Croatia and COVID-19 are so frequent that it is quite hard to catch a moment in which you can find something positive.

When I look back on today, it seems kind of empty and for that reason I cannot imagine going to bed tonight without being thankful about everything I already have. Is there any other way to keep a positive attitude?

Do you have any advice?

Ze Gar

Book Quote

A human being in perfection ought always to preserve a calm and peaceful mind, and never to allow passion or a transitory desire to disturb his tranquillity. I do not think that the pursuit of knowledge is an exception to this rule. If the study to which you apply yourself has a tendency to weaken your affections, and to destroy your taste for those simple pleasures in which no alloy can possibly mix, then that study is certainly unlawful, that is to say, not befitting the human mind.

-Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein

What do you think about this one?

Liste s ciljevima/ Goals lists

Teško je zamisliti početak nove godine bez da se dotaknemo priče o postavljenim ciljevima koji će nam pomoći poboljšati život i uvesti nove, zdravije navike. Neki među nama su to odradili još krajem 2020., neki to uopće ne prakticiraju, a neki čekaju pravi trenutak za to. Mislim da nije važno kada to radimo, svakako je bolje pisati ciljeve kada smo za to spremni, nego kada to drugi rade. Ono što smatram važnim je te ciljeve zapisati na papir. U jednoj knjizi sam pročitala da se tako šansa za ispunjavanje ciljeva znatno povećava i odlučila sam to iskušati. Počela sam pisati kratkoročne liste, sve što bih trebala odraditi u tjednu ili dva, i dugoročne liste, najčešće oko devetog mjeseca i kraja godine. Što se tiče dugoročnih lista, u njih sam uvrstila jezike koje želim učiti, odnose sa bliskim ljudima, broj knjiga koje želim pročitati, putovanja koja želim odraditi i slično. Naravno, neke od želja se zagube kroz vrijeme, ili ih zamijene druge želje, ali primijetila sam da sam većinu započela ili izvršila. Također mi se svidjelo pročitati što sam željela prije godinu dana i na kojem sam se mjestu u životu nalazila. To me motiviralo da nastavim pisati liste. Što se tiče kratkoročnih lista, tu sam si najčešće zapisivala domaće zadaće i manje drage obveze, i iz mog iskustva, kratkoročne liste su izvrsna stvar. Stvarno sam uspijevala sve stići i osjećala sam se dobro.

Voljela bih znati što drugi misle o listama s ciljevima pa podijelite ako želite 🙂

Još bih voljela podijeliti svoje liste s vama.

8.10.2020. sam odabrala da želim ove ciljeve postići u 365 dana:

(1) položiti sve ispite

(2) poboljšati engleski i njemački

(3) ne sramiti se pričati strane jezike sa izvornim govornicima

(4) pročitati 30 knjiga, od toga 5 na njemačkom, 10 na engleskom i 15 na hrvatskom

(5) povećati energiju

(6) štedjeti novac i otputovati izvan države

(7) češće slušati glazbu

… (ima ih još nekoliko, ali ne želim previše dužiti)

A novogodišnja lista je ova:

(1) rad na sebi

(2) one dane kada nemam puno vremena pročitati bar jednu stranicu knjige

(3) pisati blog

(4) zdravo se hraniti

(5) vježbati svaki dan (jer što je lista bez želje za treningom)


It is hard to imagine the beginning of a new year without mentioning setting up goals that will help us improve our life and implement new, healthy rituals. Some of us have done it by the end of the year, some won’t do it at all and some are waiting for the right moment. I think it doesn’t matter when we write it, it is better to do it when we are ready than when other people do it. However, I find it important to write these goals on a paper. I’ve read in one book that by writing them on a piece of paper, we increase the chance of accomplishing our goals so I’ve tried it out. I’ve started writing short-term lists, everything I should do in a week or two, and long-term lists, usually around the September and the end of a year. I’ve incorporated the languages I want to learn, the relationships with close people, the number of books I want to read, the travel goals etc. in long-term lists. Of course, some of the wishes got lost with time, some were replaced, but I’ve noticed that most of them were started or accomplished. I’ve also liked reading about things I had wanted a year before and in which metaphorical place I’ve been. It motivated me to continue writing lists. As for the short-term lists, I mostly wrote homework tasks and tasks I didn’t like doing, and from my experience, short-term lists are great. I’ve really managed to reach my goals and it made me feel good.

I’d love to know what you think about goals lists so if you want to, please share 🙂

I would also like to share my lists with you.

On 8th of October 2020 I’ve chosen to accomplish these goals in 365 days:

(1) pass all the exams

(2) improve English and German skills

(3) not be embarrassed when speaking with native English and German speakers

(4) read 30 books, 5 in German, 10 in English, and 15 in Croatian

(5) increase the energy

(6) save money and make a travel abroad

(7) listen to music more often

…..(and a few more)

And my new-year list is:

(1) work on myself

(2) to read at least one page of a book those days when I don’t have much time

(3) write my blog

(4) eat healthy

(5) exercise everyday(because what’s a list if there’s no exercise wish)

[slika je skinuta s interneta/photo was downloaded from the internet]

Uvod/Introduction

”And once the storm is over you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about.”
― Haruki Murakami, Kafka on the Shore

Već duže vrijeme želim započeti pisati. Još prije nekoliko godina palo mi je na pamet kako bi trebalo osmisliti dnevne novine u kojima se pišu samo lijepi događaji u svijetu. Neki su mi rekli da se to ne bi prodavalo, ali nisam se htjela složiti s tim. Zatim je slijedila ideja da to ipak bude blog u kojem bi se pisalo o pozitivnim temama. Kako mi planiranje ide puno bolje nego realiziranje, ta ideja je rasla neko vrijeme, ali nisam po tom pitanju ništa napravila. Onda je na vrata došla 2020. godina. Početak karantene sam provela uz knjige, kavu i čaj, uistinu sam uživala i koristila maksimum iz tog čudnog perioda, ali onda me bez najave potresao jedan događaj u životu koji mi je promijenio razmišljanje. Nikada mi nije bilo toliko teško, ali željela sam vjerovati da se sve događa s razlogom. Kada kažem da mi se promijenilo razmišljanje, pričam o trenutku kada sam shvatila da je život jednostavno takav, da će biti lijepoga i manje lijepoga i da tako mora biti. Negativni događaji su neizbježni, nekada ih cijeli život ne prebolimo i nosimo ih na leđima kao teški teret, ali su tu s razlogom. Tada si treba dati vremena, proživjeti negativne emocije, ali poslije imamo izbor pokušati izvući pouku iz toga. Iz tog razloga sam na početku stavila citat Harukija Murakamija. (u slobodnom prijevodu: ,, I jednom kad oluja završi, nećeš znati kako si ju prošao, kako si ju preživio. Zapravo nećeš biti siguran ni je li oluja završila. Ali jedna je stvar sigurna. Kad izađeš iz oluje nećeš biti ista osoba koja je u nju ušla. Zato oluje i postoje.”) Shvatila sam da ne mogu pisati samo o pozitivnim događajima jer bi to bilo kao da zatvaram oči pred svijetom i istinom, ali mogu pokušati napraviti okruženje u kojem se iz tih negativnih događaja izvlači najbolje. Želim da se međusobno podržavamo i inspiriramo, da se ne osuđujemo, nego razumijemo, da vidimo da  je svaka osoba jedinstvena, ali nije jedina u teškim situacijama i trenucima. Cilj nije da se žalimo, nego da naučimo ponešto, da čujemo kako su drugi uspjeli prebroditi teškoće i da se podsjetimo da nismo sami. Želim da pričamo i o načinu života, očuvanju okoliša, modi, znanosti, hrani, prirodi, putovanjima, mentalnim poremećajima, miru, sreći, udobnosti i ljubavi. Nadam se da ćemo se družiti i u komentarima ostvariti uspješnu komunikaciju. Blog će biti na hrvatskom i engleskom jeziku sa ciljem da se jednoga dana što više osoba može povezati. Meni se uvijek možete obratiti putem i e-maila info@iamzegar.com . Želim da Vam ova 2021. godina donese puno ugodnih trenutaka, zdravlja, mira i sreće.

I’ve wanted to start writing for a long time now. A few years ago I’ve had an idea that the daily newspaper should be created, but containing only positive events in the world. Some told me it wouldn’t sell but I chose not to believe it. Then the idea came to create a blog and write about positive subjects. As realization was not my virtue, I planned a lot but did nothing about it. Then the year 2020 happened. In the beginning of the quarantine I spent time reading books, drinking coffee or tea, really enjoying life and getting the best out of that strange period, but then a hard event hit me without notice and changed my perspective. I’ve never felt worse, but I wanted to believe that everything happens for a reason. By the change of perspective, I describe the moment when I realized that that’s life; there will be good and bad and that’s the way it is. Negative events are inevitable, sometimes we can’t get over them and we carry them like a heavy burden, but they are there for a reason. We should give ourselves time, feel the negative emotions, but later we have a choice to try and draw a lesson from it. That is why I’ve put the Haruki Murakami quote at the beginning. I realized that I can’t write about happy events only, because that would be as if I covered my eyes and chose not to see the world and the truth. However, I can create an atmosphere where we try to get the best out of the heavy moments and experiences. I wish that we inspire and support each other, understand, and not judge, that we are aware that each of us is unique, but is not the only one going through a hard time. The goal isn’t to complain, but to learn something new, to hear how others have managed to overcome their difficulties and to remember we are not alone. I want us to talk about lifestyle, environment, fashion, science, food, travels, mental disorders, peace, happiness, cosiness and love. I hope we will have a successful communication. The blog will be written in Croatian and English so that one day more people can connect. You can always text me via e-mail info@iamzegar.com . I wish that year 2021 brings you many happy moments, health, peace and happiness.