Just another book quote

“Maybe you’ll only be able to understand me when you’re older; you’ll be able to understand me after you’ve travelled that mysterious road that leads from intransigence to compassion.

Compassion, I said, not pity. If you pity me, I’m going to come back like some wicked little spirit and play a bunch of nasty tricks on you. I’ll do the same thing if you’re falsely modest instead of truly humble, or if you get carried away with brainless chatter instead of remaining silent. Light bulbs will explode, plates will fly off shelves, your underwear will wind up draped over lampshades, I won’t give you a moment’s rest from dawn until dee into the night.

But it’s not true, I won’t do anything. If I’m around somewhere, if I can see you somehow, I’ll just be sad, the way I am sad every time I see a life thrown away, a life that hasn’t been able to make the journey all the way to love. Take care of yourself. As you grow up, you’ll often get the urge to change things, to right wrongs, but every time you do, remember that the first revolution, the first and the most important, has to take place within yourself. Fighting for an idea without having an idea of yourself is one of the most dangerous things you can do.

Every time you feel lost, confused, think about trees, remember how they grow. Remember that a tree with lots of branches and few roots will get toppled by the first strong wind, while the sap hardly moves in a tree with many roots and few branches. Roots and branches must grow in equal measure, you have to stand both inside of things and above them, because only then will you be able to offer shade and shelter, only then will you be able to cover yourself with leaves and fruit at the proper season.

And later on, when so many roads open up before you, you don’t know which to take, don’t pick one at random; sit down and wait. Breathe deeply, trustingly, the way you breathed on the day when you came into the world, don’t let anything distract you, wait and wait some more. Stay still, be quiet, and listen to your heart. Then, when it speaks, get up and go where it takes you.”

  • Susanna Tamaro; Follow your heart

Any thoughts? 🙂


“Možda ćeš me razumjeti tek kada budeš starija i kada pređeš onaj tajanstveni put koji od nepomirljivosti vodi do samilosti.

Samilost, pazi, ne sažaljenje. Ako me budeš sažalijevala, sići ću kao oni zli duhovi i napravit ću ti gomilu pakosti. Isto ću učiniti i ako budeš stidljiva umjesto skromna, ako se budeš opijala praznim razgovorima umjesto da šutiš. Eksplodirat će lusteri, poletjet će tanjuri sa polica, gaćice će završiti na lusteru; od svitanja do duboko u noć neću te ostaviti na miru ni trenutak.

To naravno nije točno, neću uraditi ništa od toga. Ako me bude negdje i ako budem mogla da te vidim, biću samo tužna, kao što sam tužna kad god vidim uništen život, jedan život u kojem se put ljubavi nije ispunio.

Čuvaj se. Svaki put kada, sazrijevajući, budeš htjela da promijeniš nešto što je pogrešno u ono što je ispravno, ne zaboravi da prvu revoluciju treba izvesti u sebi samoj, prvu i najvažniju. Boriti se za jednu ideju, a nemati ideju o sebi, jedna je od najopasnijih stvari koje mogu da se dogode.

Svaki put kada se osjetiš izgubljenom i zbunjenom, pomisli na drveće i sjeti se kako ono raste. Ne zaboravi da jedno drvo sa velikom krošnjom i malim korijenjem iščupa prvi nalet vjetra, dok kroz drvo sa mnogo žila i malom krošnjom i sokovi jedva protječu. Korijenje i krošnja moraju da rastu zajedno; moraš da budeš istovremeno u stvarima i iznad njih, samo tako ćeš moći da ponudiš hlad i zaklon, samo tako ćeš se, kad za to dođe vrijeme, okititi cvjetovima i plodovima.

I kada se pred tobom otvore mnogi putovi a ti ne budeš znala kojim da kreneš, nemoj poći bilo kojim, nego sjedi i sačekaj. Diši duboko i s povjerenjem u sebe, onako kako si disala onog dana kada si došla na svijet; ne dozvoli da ti nešto odvuče pažnju; čekaj, i dalje čekaj. Budi mirna, šuti i slušaj svoje srce. Kad čuješ njegov glas, ustani i pođi kuda te ono vodi.”

  • Susanna Tamaro; Pođi kamo te srce vodi

Published by iamzegar

Pozdrav! Predstavljam Vam se pod pseudonimom Ze Gar. Mlada sam osoba željna istraživanja, učenja, upoznavanja novih ljudi, razmišljanja i običaja. Moji hobiji su učenje stranih jezika, putovanja, čitanje knjiga i psihologija. Želja mi je pomoću ovog bloga spojiti ljude otvorenog uma da zajedno kroz razgovor i diskusije rastemo i istražujemo neistraženo. Iako me zanimaju mnoge teme, nisam ekspert u njima pa to ne očekujem ni od Vas. Zato je cilj da zajedno dolazimo do odgovora ili da barem imamo mjesto na kojem možemo dijeliti iskustva, misli i emocije. Nadam se da će nam svima koristiti. Greetings! I will publish my posts under the pseudonym Ze Gar. I am a young adult eager to explore, learn, to meet new people, their way of thinking and customs. My hobbies are learning foreign languages, travelling, reading and psychology. My wish is to use this blog to connect people with open minds to grow and explore the unexplored with conversations and discussions. I am interested in many subjects; however, I am no expert, so I do not expect that from you either. The goal is to come up with answers together or to have a place to share are experiences, thoughts and emotions. I hope we all find use in it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: