Liste s ciljevima/ Goals lists

Teško je zamisliti početak nove godine bez da se dotaknemo priče o postavljenim ciljevima koji će nam pomoći poboljšati život i uvesti nove, zdravije navike. Neki među nama su to odradili još krajem 2020., neki to uopće ne prakticiraju, a neki čekaju pravi trenutak za to. Mislim da nije važno kada to radimo, svakako je bolje pisati ciljeve kada smo za to spremni, nego kada to drugi rade. Ono što smatram važnim je te ciljeve zapisati na papir. U jednoj knjizi sam pročitala da se tako šansa za ispunjavanje ciljeva znatno povećava i odlučila sam to iskušati. Počela sam pisati kratkoročne liste, sve što bih trebala odraditi u tjednu ili dva, i dugoročne liste, najčešće oko devetog mjeseca i kraja godine. Što se tiče dugoročnih lista, u njih sam uvrstila jezike koje želim učiti, odnose sa bliskim ljudima, broj knjiga koje želim pročitati, putovanja koja želim odraditi i slično. Naravno, neke od želja se zagube kroz vrijeme, ili ih zamijene druge želje, ali primijetila sam da sam većinu započela ili izvršila. Također mi se svidjelo pročitati što sam željela prije godinu dana i na kojem sam se mjestu u životu nalazila. To me motiviralo da nastavim pisati liste. Što se tiče kratkoročnih lista, tu sam si najčešće zapisivala domaće zadaće i manje drage obveze, i iz mog iskustva, kratkoročne liste su izvrsna stvar. Stvarno sam uspijevala sve stići i osjećala sam se dobro.

Voljela bih znati što drugi misle o listama s ciljevima pa podijelite ako želite 🙂

Još bih voljela podijeliti svoje liste s vama.

8.10.2020. sam odabrala da želim ove ciljeve postići u 365 dana:

(1) položiti sve ispite

(2) poboljšati engleski i njemački

(3) ne sramiti se pričati strane jezike sa izvornim govornicima

(4) pročitati 30 knjiga, od toga 5 na njemačkom, 10 na engleskom i 15 na hrvatskom

(5) povećati energiju

(6) štedjeti novac i otputovati izvan države

(7) češće slušati glazbu

… (ima ih još nekoliko, ali ne želim previše dužiti)

A novogodišnja lista je ova:

(1) rad na sebi

(2) one dane kada nemam puno vremena pročitati bar jednu stranicu knjige

(3) pisati blog

(4) zdravo se hraniti

(5) vježbati svaki dan (jer što je lista bez želje za treningom)


It is hard to imagine the beginning of a new year without mentioning setting up goals that will help us improve our life and implement new, healthy rituals. Some of us have done it by the end of the year, some won’t do it at all and some are waiting for the right moment. I think it doesn’t matter when we write it, it is better to do it when we are ready than when other people do it. However, I find it important to write these goals on a paper. I’ve read in one book that by writing them on a piece of paper, we increase the chance of accomplishing our goals so I’ve tried it out. I’ve started writing short-term lists, everything I should do in a week or two, and long-term lists, usually around the September and the end of a year. I’ve incorporated the languages I want to learn, the relationships with close people, the number of books I want to read, the travel goals etc. in long-term lists. Of course, some of the wishes got lost with time, some were replaced, but I’ve noticed that most of them were started or accomplished. I’ve also liked reading about things I had wanted a year before and in which metaphorical place I’ve been. It motivated me to continue writing lists. As for the short-term lists, I mostly wrote homework tasks and tasks I didn’t like doing, and from my experience, short-term lists are great. I’ve really managed to reach my goals and it made me feel good.

I’d love to know what you think about goals lists so if you want to, please share 🙂

I would also like to share my lists with you.

On 8th of October 2020 I’ve chosen to accomplish these goals in 365 days:

(1) pass all the exams

(2) improve English and German skills

(3) not be embarrassed when speaking with native English and German speakers

(4) read 30 books, 5 in German, 10 in English, and 15 in Croatian

(5) increase the energy

(6) save money and make a travel abroad

(7) listen to music more often

…..(and a few more)

And my new-year list is:

(1) work on myself

(2) to read at least one page of a book those days when I don’t have much time

(3) write my blog

(4) eat healthy

(5) exercise everyday(because what’s a list if there’s no exercise wish)

[slika je skinuta s interneta/photo was downloaded from the internet]

Published by iamzegar

Pozdrav! Predstavljam Vam se pod pseudonimom Ze Gar. Mlada sam osoba željna istraživanja, učenja, upoznavanja novih ljudi, razmišljanja i običaja. Moji hobiji su učenje stranih jezika, putovanja, čitanje knjiga i psihologija. Želja mi je pomoću ovog bloga spojiti ljude otvorenog uma da zajedno kroz razgovor i diskusije rastemo i istražujemo neistraženo. Iako me zanimaju mnoge teme, nisam ekspert u njima pa to ne očekujem ni od Vas. Zato je cilj da zajedno dolazimo do odgovora ili da barem imamo mjesto na kojem možemo dijeliti iskustva, misli i emocije. Nadam se da će nam svima koristiti. Greetings! I will publish my posts under the pseudonym Ze Gar. I am a young adult eager to explore, learn, to meet new people, their way of thinking and customs. My hobbies are learning foreign languages, travelling, reading and psychology. My wish is to use this blog to connect people with open minds to grow and explore the unexplored with conversations and discussions. I am interested in many subjects; however, I am no expert, so I do not expect that from you either. The goal is to come up with answers together or to have a place to share are experiences, thoughts and emotions. I hope we all find use in it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: