Uvod/Introduction

”And once the storm is over you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about.”
― Haruki Murakami, Kafka on the Shore

Već duže vrijeme želim započeti pisati. Još prije nekoliko godina palo mi je na pamet kako bi trebalo osmisliti dnevne novine u kojima se pišu samo lijepi događaji u svijetu. Neki su mi rekli da se to ne bi prodavalo, ali nisam se htjela složiti s tim. Zatim je slijedila ideja da to ipak bude blog u kojem bi se pisalo o pozitivnim temama. Kako mi planiranje ide puno bolje nego realiziranje, ta ideja je rasla neko vrijeme, ali nisam po tom pitanju ništa napravila. Onda je na vrata došla 2020. godina. Početak karantene sam provela uz knjige, kavu i čaj, uistinu sam uživala i koristila maksimum iz tog čudnog perioda, ali onda me bez najave potresao jedan događaj u životu koji mi je promijenio razmišljanje. Nikada mi nije bilo toliko teško, ali željela sam vjerovati da se sve događa s razlogom. Kada kažem da mi se promijenilo razmišljanje, pričam o trenutku kada sam shvatila da je život jednostavno takav, da će biti lijepoga i manje lijepoga i da tako mora biti. Negativni događaji su neizbježni, nekada ih cijeli život ne prebolimo i nosimo ih na leđima kao teški teret, ali su tu s razlogom. Tada si treba dati vremena, proživjeti negativne emocije, ali poslije imamo izbor pokušati izvući pouku iz toga. Iz tog razloga sam na početku stavila citat Harukija Murakamija. (u slobodnom prijevodu: ,, I jednom kad oluja završi, nećeš znati kako si ju prošao, kako si ju preživio. Zapravo nećeš biti siguran ni je li oluja završila. Ali jedna je stvar sigurna. Kad izađeš iz oluje nećeš biti ista osoba koja je u nju ušla. Zato oluje i postoje.”) Shvatila sam da ne mogu pisati samo o pozitivnim događajima jer bi to bilo kao da zatvaram oči pred svijetom i istinom, ali mogu pokušati napraviti okruženje u kojem se iz tih negativnih događaja izvlači najbolje. Želim da se međusobno podržavamo i inspiriramo, da se ne osuđujemo, nego razumijemo, da vidimo da  je svaka osoba jedinstvena, ali nije jedina u teškim situacijama i trenucima. Cilj nije da se žalimo, nego da naučimo ponešto, da čujemo kako su drugi uspjeli prebroditi teškoće i da se podsjetimo da nismo sami. Želim da pričamo i o načinu života, očuvanju okoliša, modi, znanosti, hrani, prirodi, putovanjima, mentalnim poremećajima, miru, sreći, udobnosti i ljubavi. Nadam se da ćemo se družiti i u komentarima ostvariti uspješnu komunikaciju. Blog će biti na hrvatskom i engleskom jeziku sa ciljem da se jednoga dana što više osoba može povezati. Meni se uvijek možete obratiti putem i e-maila info@iamzegar.com . Želim da Vam ova 2021. godina donese puno ugodnih trenutaka, zdravlja, mira i sreće.

I’ve wanted to start writing for a long time now. A few years ago I’ve had an idea that the daily newspaper should be created, but containing only positive events in the world. Some told me it wouldn’t sell but I chose not to believe it. Then the idea came to create a blog and write about positive subjects. As realization was not my virtue, I planned a lot but did nothing about it. Then the year 2020 happened. In the beginning of the quarantine I spent time reading books, drinking coffee or tea, really enjoying life and getting the best out of that strange period, but then a hard event hit me without notice and changed my perspective. I’ve never felt worse, but I wanted to believe that everything happens for a reason. By the change of perspective, I describe the moment when I realized that that’s life; there will be good and bad and that’s the way it is. Negative events are inevitable, sometimes we can’t get over them and we carry them like a heavy burden, but they are there for a reason. We should give ourselves time, feel the negative emotions, but later we have a choice to try and draw a lesson from it. That is why I’ve put the Haruki Murakami quote at the beginning. I realized that I can’t write about happy events only, because that would be as if I covered my eyes and chose not to see the world and the truth. However, I can create an atmosphere where we try to get the best out of the heavy moments and experiences. I wish that we inspire and support each other, understand, and not judge, that we are aware that each of us is unique, but is not the only one going through a hard time. The goal isn’t to complain, but to learn something new, to hear how others have managed to overcome their difficulties and to remember we are not alone. I want us to talk about lifestyle, environment, fashion, science, food, travels, mental disorders, peace, happiness, cosiness and love. I hope we will have a successful communication. The blog will be written in Croatian and English so that one day more people can connect. You can always text me via e-mail info@iamzegar.com . I wish that year 2021 brings you many happy moments, health, peace and happiness.

Published by iamzegar

Pozdrav! Predstavljam Vam se pod pseudonimom Ze Gar. Mlada sam osoba željna istraživanja, učenja, upoznavanja novih ljudi, razmišljanja i običaja. Moji hobiji su učenje stranih jezika, putovanja, čitanje knjiga i psihologija. Želja mi je pomoću ovog bloga spojiti ljude otvorenog uma da zajedno kroz razgovor i diskusije rastemo i istražujemo neistraženo. Iako me zanimaju mnoge teme, nisam ekspert u njima pa to ne očekujem ni od Vas. Zato je cilj da zajedno dolazimo do odgovora ili da barem imamo mjesto na kojem možemo dijeliti iskustva, misli i emocije. Nadam se da će nam svima koristiti. Greetings! I will publish my posts under the pseudonym Ze Gar. I am a young adult eager to explore, learn, to meet new people, their way of thinking and customs. My hobbies are learning foreign languages, travelling, reading and psychology. My wish is to use this blog to connect people with open minds to grow and explore the unexplored with conversations and discussions. I am interested in many subjects; however, I am no expert, so I do not expect that from you either. The goal is to come up with answers together or to have a place to share are experiences, thoughts and emotions. I hope we all find use in it.

One thought on “Uvod/Introduction

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: